Algemene voorwaarden

Seizoen 2020-2021

Betaling cursusgeld

De tarieven die vermeld staan op de website, is het lesgeld per maand. Dit tarief is inclusief de vermelde vakanties (met uitzondering van de zomervakantie). Het dansseizoen van het Dansatelier bestaat uit tien maanden (september t/m juni). De betaling zal iedere maand plaatsvinden via automatische incasso rond de vijfde van de maand. Bij later instromen wordt de eerste maand lesgeld aan de hand van de startdatum berekend en bij de eerstvolgende volle maand in rekening gebracht.

Peuterdans 30 min.€ 150,00
Kleuterdans 45 min.€ 200,00
Dans 6 t/m 20 jr. 60 min.€ 260,00
Dans 21 jr. en ouder 60 min. € 283,40 incl. btw
Dans 21 jr. en ouder 75 min.€ 350,90 incl. btw
Selectiegroep 75 min. € 200,00
Spitzenles 30 min.€ 100,00

Inschrijfkosten en kortingen

Inschrijfgeld € 12,50
Korting 2e les 25% muv. Spitzenles en selectiegroepen
Familiekorting 10% muv. Spitzenles en selectiegroepen

Vakanties en vrije dagen

maandag 31 augustusstart dansseizoen
19 t/m 25 oktoberherfstvakantie
15 december t/m 3 januarikerstvakantie
15 t/m 21 februari voorjaarsvakantie
5 aprilPasen
26 april t/m 9 meimeivakantie
13 en 14 meiHemelvaart
24 meiPinksteren
5 julistart zomerstop

Ziekte of afwezigheid

Mocht de leerling verhinderd zijn door ziekte of anderszins dan wordt deze vriendelijk verzocht ons hiervan via mail over te informeren. Wij zorgen ervoor dat deze informatie bij de docent terecht komt. Bij afwezigheid van leerlingen vindt geen restitutie plaats.  

Lesuitval

Het Dansatelier behoudt zich het recht voor om twee lessen per seizoen te laten vervallen, indien daartoe gegronde redenen (overmacht situaties) zijn, zonder dat hier een inhaal les tegenover staat en zonder dat hier financiële consequenties aan verbonden zijn. Natuurlijk zullen we onze uiterste best doen een vervanger te regelen. Mocht dit niet lukken dan informeren we onze leerlingen per mail of via de app. In geval van langdurige overmacht waarbij danslessen niet mogelijk zijn in de dansstudio door bijvoorbeeld een pandemie worden de lessen op een alternatieve manier aangeboden. De online lessen en/of lessen buiten vervangen dan de lessen in de studio.  

Inschrijven

Uitschrijven

Een eventuele uitschrijving voor het nieuwe cursusjaar dient via het uitschrijf formulier op onze website te gebeuren. Opzeggen via de docent of via de mail is geen geldige uitschrijving. Tussentijds uitschrijven is mogelijk na een inschrijfjaar, de opzegtermijn is dan een maand (zie Wet van Dam). Bij uitschrijving voor het nieuwe dansseizoen hebben we de uitschrijving voor 15 juni 2021 van het lopende dansseizoen nodig. Zonder uitschrijving via de website blijft de leerling automatisch ingeschreven voor het nieuwe dansseizoen. Peuters en kleuters hebben een keer de mogelijkheid om zich tussentijds uit te schrijven in februari, dit moet gebeuren voor 15 januari 2021 van het lopende dansseizoen.

Proefles

Een proefles is gratis en vrijblijvend. Je kun je aanmelden voor een proefles via onze website of door een mail te sturen naar dansatelieroverdelinge@gmail.com

Samenstelling groepen

De samenstelling van leerlingen in de danslessen is gebaseerd op leeftijd en ervaring. Met individuele wensen en voorkeuren van de leerlingen wordt rekening gehouden, zodat elke leerling zich prettig voelt in de groep. Gedurende het seizoen kan een docent besluiten tot een wisseling van de samenstelling van de groep, dit gaat altijd in overleg met de leerling en diens ouders/verzorgers. Lessen kunnen gedurende het seizoen aangepast worden, vanwege de aantallen in de groep. Een les kan pas van start of
doorgaan bij minimaal 7 ingeschreven leerlingen per groep.

Activiteiten

Per dansseizoen vinden er naast de reguliere lessen een aantal dansactiviteiten plaats; zoals doe-mee-lessen, kijklessen, presentaties, workshopdagen en voorstellingen. De aankondiging en extra informatie over deze activiteiten zal via de mail worden verzonden.

AVG

Bij inschrijving moeten er een aantal vragen i.v.m de privacy worden beantwoord.. Deze gegevens worden verwerkt en meegenomen binnen de lessen en extra activiteiten.

Slotbepaling

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het dansseizoen 2019 – 2020. Door inschrijving gaat de leerling hiermee akkoord. De algemene voorwaarden worden per dansseizoen onder de loep genomen en bij de aanvang van een nieuw dansseizoen aangepast waar nodig.