Algemene voorwaarden


Betaling cursusgeld

De tarieven die vermeld staan op de website, is het lesgeld per maand. Dit tarief is inclusief de vermelde vakanties (met uitzondering van de zomervakantie). Het dansseizoen bestaat uit 10 maanden (september t/m juni). De betaling zal iedere maand plaatsvinden via automatische incasso rond de 5de van de maand. Bij later instromen wordt de eerste maand lesgeld aan de hand van de startdatum berekend.

Inschrijfkosten en kortingen

Geen inschrijfkosten bij inschrijving voor 26 augustus.
Inschrijfgeld € 12,50
Korting 2e les 25% muv. Spitzenles en selectiegroepen
Familiekorting 10% muv. Spitzenles en selectiegroepen

Vakanties en vrije dagen

  • Start dansseizoen 2019-2020: 2 september 2019
  • Herfstvakantie: 14 oktober t/m 20 oktober 2019
  • Sinterklaas: donderdag 5 december
  • Kerstvakantie: 17 december 2019 t/m 5 januari 2020
  • Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 1 maart 2020
  • Pasen: 12 en 13 april 2020
  • Meivakantie: 27 april t/m 10 mei 2020
  • Zomerstop vanaf maandag 29 juni

Ziekte of afwezigheid

Mocht de leerling verhinderd zijn door ziekte of anderszins dan wordt deze vriendelijk verzocht ons hiervan via mail over te informeren. Wij zorgen ervoor dat deze informatie bij de docent terecht komt. Bij afwezigheid van leerlingen vindt geen restitutie plaats. Bij ziekte van de docent zullen wij onze uiterste best doen hiervoor een vervanger te regelen. Mocht dit niet lukken dan informeren we onze leerlingen per mail of via de app. Als er meer dan 2 lessen per dansseizoen uitvallen dan zorgen wij voor een inhaal les.

Inschrijven

Uitschrijven

Een eventuele uitschrijving voor het nieuwe cursusjaar dient via het uitschrijf formulier op onze website te gebeuren. Opzeggen via de docent of via de mail is niet mogelijk. Tussentijds uitschrijven is mogelijk na een dansseizoen, de opzegtermijn is dan een maand (zie Wet van Dam). Bij uitschrijving voor het nieuwe dansseizoen hebben we de uitschrijving voor 15 juni van het lopende dansseizoen nodig. Zonder uitschrijving via de website blijft de leerling automatisch ingeschreven voor het nieuwe dansseizoen. Peuters en kleuters hebben een keer de mogelijkheid om zich tussentijds uit te schrijven in februari, dit moet gebeuren voor 15 januari van het lopende dansseizoen.

Proefles

Voor inschrijving kan er een proefles mee gedanst worden en deze les is gratis. Graag aanmelden via onze website of mail naar dansatelieroverdelinge@gmail.com

Samenstelling groepen

De samenstelling van leerlingen in de danslessen is gebaseerd op leeftijd en ervaring. Met individuele wensen en voorkeuren van de leerlingen wordt rekening gehouden zodat elke leerling zich prettig voelt in de groep. Tussentijds kan een docent besluiten
tot een wisseling van de samenstelling van de groep. Dit gaat altijd in overleg met de leerling en diens ouders/verzorgers. Lessen kunnen gedurende het seizoen aangepast worden. Dit, vanwege de aantallen in de groep, want een les kan pas van start of
doorgaan bij minimaal 7 ingeschreven leerlingen per groep.

Activiteiten

Per dansseizoen vinden er naast de reguliere lessen een aantal dansactiviteiten plaats; zoals doe-mee-lessen, kijklessen, presentaties, workshopdagen en voorstellingen. De aankondiging en extra informatie over deze activiteiten zal via de mail worden verzonden.

AVG

Bij inschrijving moeten er een aantal vragen i.v.m de privacy worden beantwoord.. Deze gegevens worden verwerkt en meegenomen binnen de lessen en extra activiteiten.

Slotbepaling

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het dansseizoen 2019 – 2020. Door inschrijving gaat de leerling hiermee akkoord. De algemene voorwaarden worden per dansseizoen onder de loep genomen en bij de aanvang van een nieuw dansseizoen aangepast waar nodig.