Algemene voorwaarden

Dansseizoen 2023 -2024

Betaling cursusgeld

De tarieven die vermeld staan op de website, is het lesgeld per maand. Dit tarief is inclusief de vermelde vakanties (met uitzondering van de zomervakantie). Het dansseizoen van het Dansatelier bestaat uit tien maanden. De betaling zal iedere maand plaatsvinden via automatische incasso rond de vijfde van de maand. Bij later instromen wordt de eerste maand lesgeld aan de hand van de startdatum berekend en bij de eerstvolgende volle maand in rekening gebracht.

De tarieven vind je op onze website https://www.dansatelieroverdelinge.nl/tarieven/

Inschrijfkosten en kortingen

Inschrijfgeld € 12,50
Korting 2e les 25% muv. Spitzenles en selectiegroepen
Familiekorting 10% muv. Spitzenles en selectiegroepen

Vakanties en vrije dagen

Het vakantierooster is te vinden op onze website https://www.dansatelieroverdelinge.nl/vakantierooster-en-vrije-dagen/

Ziekte of afwezigheid

Mocht de leerling verhinderd zijn door ziekte of anderszins dan wordt deze vriendelijk verzocht ons hiervan via mail over te informeren. Wij zorgen ervoor dat deze informatie bij de docent terecht komt. Bij afwezigheid van leerlingen vindt geen restitutie plaats.  

Lesuitval

Het Dansatelier behoudt zich het recht voor om twee lessen per seizoen te laten vervallen, indien daartoe gegronde redenen (ziekte of overmacht) zijn, zonder dat hier een inhaalles tegenover staat en zonder dat hier financiële consequenties aan verbonden zijn. Natuurlijk zullen we altijd onze uiterste best doen een passende vervanger te regelen. Mocht dit niet lukken dan informeren we onze leerlingen max twee uur voor aanvang van de les per mail of via de app. In geval van langdurige overmacht waarbij danslessen niet mogelijk zijn in de dansstudio, worden de lessen op een alternatieve manier aangeboden. De online lessen en/of lessen in de buitenlucht vervangen dan de lessen in de studio.  

Inschrijven

Inschrijven doe je via ons inschrijfformulier op de website https://www.dansatelieroverdelinge.nl/inschrijven/

Uitschrijven

Een uitschrijving voor het nieuwe cursusjaar dient via onderstaand uitschrijfformulier te gebeuren. Tussentijds uitschrijven is mogelijk na één heel seizoen, de opzegtermijn is dan een maand (zie Wet van Dam).

Bij uitschrijving voor het nieuwe dansseizoen hebben we de uitschrijving vóór 15 juni van het lopende dansseizoen nodig. Zonder uitschrijving via de website blijft de leerling automatisch ingeschreven voor het nieuwe dansseizoen.

Peuters en kleuters hebben de mogelijkheid om zich tussentijds uit te schrijven per februari, deze uitschrijving moet dan vóór 15 januari van het lopende dansseizoen binnen zijn.

Proefles

Een proefles is gratis en vrijblijvend. Je kun je aanmelden voor een proefles via onze website of door een mail te sturen naar dansatelieroverdelinge@gmail.com

Samenstelling groepen

De samenstelling van leerlingen in de danslessen is gebaseerd op leeftijd en ervaring. Met individuele wensen en voorkeuren van de leerlingen wordt rekening gehouden, zodat elke leerling zich prettig voelt in de groep. Gedurende het seizoen kan een docent besluiten tot een wisseling van de samenstelling van de groep, dit gaat altijd in overleg met de leerling en diens ouders/verzorgers. Lessen kunnen gedurende het seizoen aangepast worden, vanwege de aantallen in de groep. Een les kan pas van start of
doorgaan bij minimaal 7 ingeschreven leerlingen per groep.

Activiteiten

Per dansseizoen vinden er naast de reguliere lessen een aantal dansactiviteiten plaats; zoals doe-mee-lessen, kijklessen, presentaties, workshopdagen en voorstellingen. De aankondiging en extra informatie over deze activiteiten zal via de mail worden verzonden.

AVG

Bij inschrijving moeten er een aantal vragen i.v.m de privacy worden beantwoord.. Deze gegevens worden verwerkt en meegenomen binnen de lessen en extra activiteiten.

Slotbepaling

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het dansseizoen 2023-2024. Door inschrijving gaat de leerling hiermee akkoord. De algemene voorwaarden worden per dansseizoen onder de loep genomen en bij de aanvang van een nieuw dansseizoen aangepast waar nodig.