Tarieven

Tarieven dansseizoen 2020-2021

Tarieven seizoen 2019-2020per maand (10 maanden per seizoen)
Kleuterdans 45 min. €20,00
Dans 6 t/m 20 jaar 60 min.€26,00
Dans 6 t/m 20 jaar 75 min.€29,00
Dansworkout 21 jr. en ouder 6 min. €28,34 incl. 9% btw
Modern-Jazz 21 jr. en ouder 75 min.€35,09 incl. 21% btw
Selectiegroep 75 min.€20,00
Spitzen 30 min.€10,00
Spitzen 15 min.€5,00
Inschrijfgeld € 12,50
Korting 2e les 25% muv. Spitzenles en selectiegroepen
Familiekorting 10% muv. Spitzenles en selectiegroepen